AML-Rakennus

Meidän tavoit­teenamme on tar­jota laaja va­likoima raken­nus- ja si­ivous­palveluita kun­nille, yri­tyk­sille ja yk­si­ty­ishenkilöille

Toim­imme pääasi­assa Etelä-Suomessa.

Kaikki työntekijämme ovat EU-, tai pysyviä asukkaita ja ymmärtävät suomeen kieltä.


Rakentaminen

Toim­imme Etelä-Suomen alueella. Hyvää koke­mus raken­nusalalta aut­taa meitä kar­toit­ta­maan oikeat tekijät työmaiden vai­htele­viin tarpeisiin. 

Kunnossapitotyöt

Kunta - er­i­laisia kun­nos­s­api­totöitä, kuten: ojien ja tien­var­sien puhdis­t­a­mi­nen pen­saista nur­mikon leikkaus puis­toissa. Syksyllä lehtien puhdis­tus puis­toissa ja lu­mityöt.

Yksityinen sektori

Au­tamme pääasi­assa yk­si­ty­ishenkilöitä er­i­lai­sissa raken­nustöissä, jotka talon omis­taja on to­teut­tanut. Esim: alakatto asen­nus, väli­seinät, maalari työt, jal­ka­lista asen­nus, lu­mityöt, purkutyöt.


Työntekijöille:

Odotamme töihin kunnollisia ammattilaisia. Tarjoamme myös modernia koulutusta kaikille työntekijöille ja olemme sitoutuneet työntekijöidemme turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.


OTA YHTEYTTÄ!

Päällikkö: Argo Maal 
AML-Raken­nus 
Y-tun­nus 3188355-5 
Puh: 0465671061 
S-posti : aml.​raken­nus@​gmail.​com

Palvelun tuottaa Fokus
AML-Rakennus Copyright (c)2021, All Rights Reserved.